O MNĚ

 

PhDr. Petr Mainuš

 • absolvent slovenistiky na Filozofické fakultě MU v Brně (2000)
 • PhDr. na Filozofické fakultě MU v Brně – slovinský jazyk a literatura (2007)
 • soudní tlumočník slovinského jazyka (2003)
 • OSVČ překlady a tlumočení (2003)
 • studijní pobyt na Filozofické fakultě v Lublani (1996)
 • Letní škola slovinského jazyka v Lublani (1999)
 • studijní pobyt na Filozofické fakultě v Lublani v rámci doktorského studia (2001/2002)
 • Seminář slovinského jazyka, literatury a kultury v Lublani (2005)
 • překladatelský seminář JAK – Novo mesto (2010)
 • dramaturg a moderátor festivalu Měsíc autorského čtení, kde vystupovalo 29 slovinských autorů (2012)
 • tvůrčí pobyt v Lublani za podpory JSKD a Fóra slovanských kultur (2013)